Gedeputeerde neemt kijkje bij Pactum jeugd- en opvoedhulp


25-04-2013

Gedeputeerde neemt kijkje bij Pactum jeugd- en opvoedhulp

Het werkbezoek past binnen de huidige ontwikkelingen in de jeugdzorg. Met ingang van 1 januari 2015 verschuift de verantwoordelijkheid van de financiering van jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Provincies en organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp als Pactum werken momenteel hard aan een warme overdracht. De geldstroom gaat veranderen, maar de kwaliteit van de zorg moet wel behouden blijven. Gedeputeerde Traag ziet hier mede op toe.

 

Samenwerking

Het werkbezoek startte op de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk, waar Pactum onder andere de ‘dagbehandeling jonge kind’ heeft gehuisvest. Hier krijgen zowel kinderen als ouders professionele begeleiding, zodat ouders weer grip krijgen op de opvoeding en kinderen de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert Pactum daarnaast groepstrainingen Positief Opvoeden (TripleP) voor ouders. Positief belonen wordt ook toegepast op de verschillende groepen. Op deze manier wordt thuis en op de groep op dezelfde wijze gewerkt aan gestelde doelen. Bovendien komen in de regio Veluwe onderwijs en dagbehandeling samen in het onderwijszorgcentrum (OZC). Binnen het OZC in Harderwijk en Nijkerk ligt de nadruk op thuissituatie, onderwijs en dagbesteding. Doel is jongeren op een positieve manier het onderwijs te laten afronden.

 

Hulpverleners van Pactum vertelden Annemieke Traag en Mariëlle van Zuilen over het project ‘zorgmeldingen’. Binnen dit project wordt gewerkt vanuit een team waarin deskundigheid vanuit verschillende zorgaanbieders samenkomt. Naast Pactum maken ook Lijn5, Leger des Heils, Bureau Jeugdzorg en Philadelphia deel uit van dit team. Voor deze hulpvorm worden de aanmeldingen meestal gedaan door de politie. Het betreft situaties rondom gezinnen waar heel veel aan de hand is en waar de kans op escalatie groot is. Na een aanmelding gaat er heel snel hulp richting het gezin. Mede door de heftige problematiek is het goed om op verschillende deskundigen terug te kunnen vallen.

 

Regiomanager Peter de Geus: "Samenwerking met andere zorgaanbieders is van groot belang. Er zijn verschillende hulpvormen waarin Pactum participeert met andere zorgaanbieders, waardoor er efficiënte hulpvormen tot stand zijn gekomen. Ook het kindvriendelijk scheiden (KVS) is een duidelijk resultaat van goede samenwerking binnen de regio. Uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat en binnen maximaal twee stappen de juiste hulp krijgt aangeboden".

 

"Het project ‘zorgmeldingen’ maakt preventieve hulp mogelijk. Het is belangrijk dat ook de gemeenten weten dat er behoefte is aan deze intensieve hulpvorm", aldus Annemieke Traag.

 

Jeugdzorgboerderij

In Nijkerk is een bezoek gebracht aan jeugdzorgboerderij "Het Witte Water". Beheerders Roel en Jenny Batterink stellen op hun veehouderij zorg voor jongeren centraal en zetten agrarische activiteiten in als middel. Het opbouwen van structuur, hervinden van rust en het ontwikkelen van een toekomstperspectief zijn uitgangspunten in het hulpverleningsproces.

 

"Uit de verhalen van de jongeren is het me duidelijk geworden dat zij zich goed kunnen identificeren met de boer als rolmodel en dat de rust, ruimte en dieren een goede invloed op hen hebben. Ik ben bovendien erg gecharmeerd van het biologische karakter van de zorgboerderij", aldus Annemieke Traag.