Kindvriendelijk Scheiden biedt passende hulp


06-06-2013

Kindvriendelijk Scheiden biedt passende hulp

Tijdens deze bijeenkomst werden zij geïnformeerd over het samenwerkingsverband Kindvriendelijk Scheiden Noord-Veluwe (KVS) en de mogelijkheden die dit samenwerkingsverband biedt. KVS zet tijdig passende hulp in voor gescheiden ouders en hun kind(eren) om problemen te voorkomen.


GGD, Icare, MD Veluwe, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kindbescherming, LSG-Rentray (JOOZT) en Pactum jeugd- en opvoedhulp maken deel uit van het samenwerkingsverband. Na een korte inleiding door Frank van der Voort, voorzitter van de stuurgroep KVS, werden de verschillende mogelijkheden van KVS toegelicht. Het is volgens Van der Voort heel belangrijk dat advocaten goed op de hoogte zijn van de hulp die KVS kan bieden: "Advocaten zijn al in een vroegtijdig stadium betrokken bij een scheiding. Wanneer scheidende ouders er zelf niet uitkomen, is het belangrijk dat juist advocaten hen te hulp kunnen schieten. Dit vergroot de kans dat ouders met elkaar in gesprek blijven", aldus Van der Voort.

 

Gespreksgroep kinderen
Het hulpaanbod van KVS is heel breed, zo zijn er gespreksgroepen voor kinderen van gescheiden ouders. De gespreksgroep ‘Alles is Anders’ geeft deze kinderen het gevoel dat ze niet de enigen zijn en biedt hen de kans ervaringen te delen. "In de beginfase van een scheiding zijn de mogelijke gevolgen niet direct zichtbaar, maar het is aangetoond dat ieder kind gevolgen ondervindt van een scheiding. Ieder kind heeft taken in het leven, deze kinderen hebben er een taak bij en daar is hulp bij nodig. Alle kinderen van gescheiden ouders zouden de mogelijkheid moeten krijgen om deel te nemen aan een gespreksgroep. De ervaring leert dat kinderen zich veilig en vooral gehoord voelen", aldus Marianne Ameshoff die als orthopedagoog betrokken is bij KVS.

 

Overige mogelijkheden
KVS biedt ouders tijdens echtscheidingsspreekuren de kans vragen te stellen over bijvoorbeeld alimentatie en ouderschapsplannen. Ook kunnen zij via KVS een beroep doen op omgangsbemiddeling en -ondersteuning. Daarnaast is er in Harderwijk een omgangshuis, waar ouders en kinderen vanuit de hele regio gebruik van kunnen maken. Onder professionele begeleiding kunnen ouders werken aan het contact met hun kind(eren).

De advocaten zijn enthousiast over de mogelijkheden die KVS biedt. "We wisten niet dat dit binnen de Regio Noord-Veluwe aanwezig was. We zullen ouders zeker op de hoogte brengen van de mogelijkheden", aldus een belangstellende advocate.


Meer informatie over KVS is te vinden op www.kindvriendelijkscheidennoordveluwe.nl.