Rijn IJssel en Pactum samen in actie tegen schooluitval


24-06-2013

Rijn IJssel en Pactum samen in actie tegen schooluitval

Dit willen zij in samenwerking bereiken door studenten passende begeleiding te bieden.

Om de hulp voor studenten met problemen toegangelijker te maken zijn er op verschillende locaties van Rijn IJssel ambulant hulpverleners van Pactum actief. Bij deze hulpverleners kunnen studenten met hun problemen terecht. Het gaat dan vooral om problemen die met buitenschoolse zaken te maken hebben, maar die een risico vormen voor het succesvol afronden van de opleiding.

 

Rijn IJssel en Pactum begeleiden deze studenten samen. Dit zorgt voor een verbinding tussen onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. Ook gaan Rijn IJssel en Pactum er voor zorgen dat de ondersteuning toegankelijk en laagdrempelig is voor de studenten. Beide partijen willen problemen zo snel mogelijk signaleren en aanpakken, om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Daarnaast willen beide partijen door middel van deze integrale aanpak de inzet op zwaardere zorg beperken.

 

Aanval op uitval
Een aantal opleidingen op Rijn IJssel kampt met verhoogde schooluitval. Het gaat hier met name om de opleidingen op niveau 2. Rijn IJssel heeft er voor gekozen, in het nieuwe VSV programma 2013-2015, te focussen op deze opleidingen. Ook opleidingen op niveau 3 en 4 worden bij dit programma betrokken. Het doel van dit programma is om problemen bij de kern aan te pakken, zodat het aantal studenten dat vroegtijdig stopt met school kan worden teruggedrongen.

 

Bestuurder Jan Brinkman van Pactum: "Door de krachten van professionals uit onderwijs en hulpverlening te bundelen, zijn we in staat snel en effectief te handelen. Dit kan helpen voorkomen dat jongeren op school en/of thuis volledig vastlopen."

 

Bestuurder Ben Geerdink van Rijn IJssel: "De samenwerking met Pactum is een verrijking voor Rijn IJssel. We kunnen studenten de hulp bieden die zij nodig hebben."