Pactum treedt toe tot de CONRISQ Groep


01-07-2013

Pactum treedt toe tot de CONRISQ Groep

De CONRISQ Groep bestaat uit forensisch psychiatrisch centrum de Rooyse Wissel, de Ottho Gerhard Heldringstichting, het Ambulatorium, Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Pactum jeugd- en opvoedhulp. De vijf organisaties bundelen hun krachten voor gecombineerde vormen van zorg en behandeling voor kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met (complexe) problemen.


Behoud van eigen identiteit en bedrijfsvoering
Pactum en de CONRISQ groep vullen elkaar aan in zorgaanbod, werkveld en netwerk. Vanuit een eigenstandige positie leveren Pactum en de CONRISQ Groep in samenwerking aaneengeschakelde zorg, van wijkgericht jeugdconcern tot aan specialistische behandeling (gesloten jeugdzorg en forensische zorg). Daarnaast is het mogelijk flexibel en vooral tijdig doorstroom of snelle inzet van (specialistische) interventies te realiseren. Snel en soepel af- en opschalen van zorg staat hierbij centraal.


De stichtingen van de CONRISQ Groep fungeren als netwerkorganisatie en sluiten aan op de lokale inrichting van hulpverlening, zoals de gemeente en (lokale) samenwerkingspartners deze voor ogen heeft. Bundeling van expertise zorgt ervoor dat de CONRISQ Groep als geheel, zo mogelijk in samenwerking met collega-instellingen, in staat is om voor iedere hulpvraag van onze totale doelgroep een passend antwoord te bieden, nu en in de toekomst.


Jan Brinkman, directeur Pactum: "De grootte van het concern helpt ons om kleinschalig te excelleren. Bovendien ontstaat er meer ruimte voor kruisbestuiving, wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording van ons handelen."


Nederland kent meerdere grote hulpverleningsorganisaties. Rob Eggenhuizen, bestuurder CONRISQ Groep: "Wat ons onderscheidt is, dat we met elkaar alle vormen van jeugdzorg en forensische psychiatrie in huis hebben, van licht tot zwaar".