Wervingscampagne 'Pactum zoekt boer'


04-07-2013

Pactum krijgt steeds meer aanvragen voor crisisopvang, tijdelijke (overbruggings)opvang en dagbesteding. Ook andere organisaties voor jeugd- en opvoedhulp doen hiervoor een beroep op Pactum. Het gaat hierbij om aanvragen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar, die de rust en werkzaamheden van een agrarisch bedrijf nodig hebben om weer structuur in hun leven te krijgen en hun toekomstperspectief te (her)vinden.


Om antwoord te kunnen geven op de groeiende vraag is Pactum een wervingscampagne gestart. Meer informatie leest u in de wervingsbrief 'Pactum zoekt boer'.