Kinderhulp steunt cliënten van Pactum


29-08-2013

Kinderhulp steunt cliënten van Pactum

Het NFK schonk dit bedrag nadat een van onze ambulant hulpverleners uit Arnhem een fondsaanvraag had gedaan voor de kinderen uit een gezin dat ze begeleidt.

    

Het toegekende bedrag staat niet op zichzelf. Hulpverleners van Pactum doen regelmatig met succes een fondsaanvraag bij het NFK voor cliënten die ze begeleiden. Zo heeft Pactum het afgelopen jaar financiële bijdragen ontvangen voor o.a. kamerinrichting, aanschaf van benodigde spullen voor een kappersopleiding, aanschaf van een laptop (2x) en een bijdrage voor een volleybalkamp. Ook doet Pactum jaarlijks met succes een beroep op het NFK voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor vakantiekampen.

 

Alle betrokken (pleeg)kinderen en (pleeg)jongeren zijn erg blij met de financiële steun en willen het NFK hier ontzettend voor bedanken.

 

Kinderhulp helpt

Kinderhulp komt op voor kinderen in ons land die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vakantie, een fiets of lid zijn van een sportvereniging zijn voor veel kinderen en jongeren in de jeugdzorg niet vanzelfsprekend. Toch geven juist deze dingen kleur aan een kinderleven. Kinderhulp springt financieel bij en zorgt zo voor een beetje gewoon geluk!

 

Kijk voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp op

www.kinderhulp.nl.