Onderwijszorgcentrum Ede voortaan Vester College


02-09-2013

Onderwijszorgcentrum Ede voortaan Vester College

De locatie op de Hendrik Stafweg was de laatste in de rij en heeft de naam Vester College gekregen. Dit is op 4 juli bekendgemaakt en feestelijk gevierd met leerlingen en medewerkers.


De samenwerking tussen de Onderwijsspecialisten en Pactum op de locatie Hendrik Stafweg blijft bestaan en wordt door beide partijen als zinvol ervaren. Onder invloed van de wet passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg wordt er nu echter een duidelijkere scheiding gemaakt tussen onderwijs en hulpverlening.


Pactum verleent op de locatie Hendrik Stafweg specifieke begeleiding aan jongeren en ouders ter versterking van het schoolperspectief voor leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen. Hiervoor is de samenwerking met de Onderwijsspecialisten en andere netwerkpartners onontbeerlijk.