Lezingen Positief Opvoeden


03-12-2013

Lezingen Positief Opvoeden

Lezingen over positief opvoeden zijn een van de interventies in het Triple P programma. Deze lezingen zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 1 tot 12 jaar, die zich willen laten informeren over positief opvoeden. Dat kunnen ouders zijn met specifieke opvoedingsvragen, maar ook ouders die gewoon geïnteresseerd zijn om meer van een onderwerp te weten.
 

Triple P lezingen omvat drie ouderbijeenkomsten van ongeveer 2 uur die bij voorkeur worden aangeboden aan peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of basisscholen. De lezingen sluiten wat inhoud betreft goed op elkaar aan. Het effect van de lezingen zal toenemen wanneer ouders meerdere bijeenkomsten volgen.
 

De lezingen worden gehouden op:

 

Woensdag 11 december van 9.15 uur to 11.15 uur

Woensdag 12 februari 2014 van 9.15 uur tot 11.15 uur

Woensdag 9 april 2014 van 9.15 uur tot 11.15 uur

 

Locatie: KEI 13 , Wezenland 582, 7415 JM Deventer

 

1. De kracht van positief opvoeden

Het vertrekpunt zijn de positieve verwachtingen die ouders hebben bij de start van het ouderschap en hoe elke ouder ernaar streeft om een goede opvoeder te zijn. Als thema komt aan bod, waarom positief opvoeden belangrijk is en welke voordelen het oplevert voor kinderen en ouders. Vervolgens worden de 5 basisprincipes voor positief opvoeden behandeld:

- Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

- Kinderen laten leren door positieve ondersteuning

- Een aansprekende discipline hanteren

- Realistische verwachtingen hebben van het kind

- Goed voor jezelf zorgen

 

2. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid

Deze lezing benadrukt hoe ouders de principes van positief opvoeden kunnen gebruiken om sociaal competent gedrag bij hun kinderen te bevorderen. Het gaat daarbij om het aanleren van waarden en normen maar ook om het versterken van een positief zelfbeeld en zelfredzaamheid. Positief opvoeden stimuleert dat kinderen een realistisch zelfbeeld ontwikkelen en vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten. Het kan de zelfredzaamheid van kinderen bevorderen zodat zij in staat zijn om zelf problemen op te lossen. In deze lezing is ook aandacht voor een aantal belangrijke sociale vaardigheden zoals respect voor anderen tonen, kunnen samenwerken, rekening houden met anderen, vrienden maken en leren gezond zelfbeeld te ontwikkelen.

 

3. Veerkracht bij kinderen bevorderen

De laatste lezing heeft als thema hoe je ervoor kunt zorgen dat kinderen emotioneel weerbaar zijn en hun eigen emoties kunnen reguleren. Het gaat er daarbij niet om dat kinderen hun emoties onderdrukken, maar om kinderen te leren hun eigen gevoelens te onderkennen en te accepteren. Deze competenties verwerven kinderen niet automatisch. Leren omgaan met emoties is een leerproces waarbij ouders en opvoeders een belangrijke rol vervullen. In de lezing wordt ook ingegaan op ingrijpende gebeurtenissen in het kinderleven en het effect daarvan op het welbevinden van kinderen. Zulke gebeurtenissen komen vaak onverwacht en daarom is het belangrijk dat ouders een aantal vuistregels hebben, die henzelf en kinderen houvast kunnen bieden in zulke situaties.

 

De lezingen worden gegeven door Marieke Kuipers (Raster) en Lucinta Kieftenbeld (Pactum).

 

Vragen en/of aanmelden kan per mail: kieftenbeld.L@pactum.org of m.kuipers@rastergroep.nl of telefonisch: (0570) 747 406.