Werkbezoek Raad van Bestuur CONRISQ Groep


08-09-2014

Werkbezoek Raad van Bestuur CONRISQ Groep

Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen, bestuursleden van de CONRISQ Groep, hebben een bezoek gebracht aan het regiokantoor van Pactum in Harderwijk. Doel van dit bezoek was om hen kennis te laten maken met de verschillende hulpvormen die Pactum biedt in de regio Noordwest-Veluwe. Beide bestuursleden draaien al enige tijd mee in de jeugdhulp en hebben de nodige ervaring op dit werkgebied.

Onderwijszorgcentrum
Een enthousiaste Eddy Heuten, teammanager OZC, toonde een presentatie van het OZC. Ondanks dat het OZC continu de verbinding blijft zoeken met de scholen, blijft het lastig om zichtbaar te zijn binnen de scholen. De ervaring is namelijk dat scholen niet graag geassocieerd willen worden met zorg. Het idee om de productbenaming een positieve lading mee te geven wordt zeker meegenomen. Scholen dienen bekend te staan om hun goede zorg voor leerlingen, niet als school met zorgleerlingen!

Dagbehandeling Jonge Kind
Van Dagbehandeling Jonge Kind werden videobeelden getoond. Maartje Dumont, als ouderbegeleider zeer betrokken bij de ontwikkeling van jonge kinderen én hun ouders, lichtte de beelden toe. De combinatie van het leren op de groep en het begeleiden van ouders werkt zeer doeltreffend. De basis is het werken aan datgene dat wel goed gaat binnen het gezin en dat verder uitbreiden. Een bezoek aan een van de groepen gaf de bestuursleden een nog duidelijker beeld: “Het is dankbaar werk en het geeft een helder beeld van wat de mogelijkheden zijn. Een wachttijd voor deze kwetsbare kinderen zou zo veel mogelijk beperkt moeten worden”.

Kind Vriendelijk Scheiden
Monique Henkens is een van de ambulant werkers die naast videohometrainer ook als omgangsbemiddelaar wordt ingezet. Binnen Kind Vriendelijk Scheiden (KVS) richten de gesprekken zich met name op de biologische ouders. Zij worden aangesproken op hun ouderrol. Uiteraard zijn er ook situaties waarin de positie van de nieuwe partner van belang is voor de bemiddeling. Ook bij KVS zou het effectief kunnen zijn om het systeem (bijvoorbeeld de grootouders) rondom de ouders erbij te betrekken.

Niet alleen bij KVS, maar ook bij andere hulpvormen komt het wel eens voor dat betrokken hulpverleners een onderbuikgevoel hebben. Ze weten dat er iets mis is in een gezin, maar de betrokken hulpverlener weet niet goed hoe hier mee om te gaan. Wanneer dit gevoel aanwezig is, dient er echter altijd actie te worden ondernomen. En hoe fijn is het dat je dan een beroep kan doen op een collega binnen de CONRISQ Groep. “Binnen CONRISQ zijn voldoende forensische experts aanwezig die je in zo’n situatie kan benaderen. Dit kan telefonisch en mogelijk kan er ook een afspraak worden gemaakt. Met name als het gaat om casussen met een strafrechtelijk karakter kunnen zij je die handvatten bieden die je als hulpverlener nodig hebt”, aldus Sanne Verwaaijen die ook de samenwerking binnen de CONRISQ profileert. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat er vanuit de CONRISQ Groep vragen zijn met betrekking tot jonge kinderen.

Het is beide bestuurders duidelijk geworden dat de expertise rondom het jonge kind aanwezig is in Harderwijk. Indien de situatie erom vraagt, zullen zij zeker een beroep doen op de expertise in Harderwijk.

Pleegzorg
Pleegzorg werd toegelicht door regiomanager Peter de Geus. Naar aanleiding van de breakdown presentatie werden ook hier belangstellende en kritische vragen gesteld door Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen. Uit de ervaring binnen andere regio’s blijkt dat het werken met en het inzetten van “meeleefgezinnen” een positieve bijdrage kunnen leveren aan het pleeggezin.

De kennismaking resulteerde in een effectieve bijeenkomst, waarbij over en weer nuttige adviezen werden uitgewisseld. Wellicht is er een basis gelegd voor meer samenwerking binnen de CONRISQ Groep!
Het bezoek werd afgesloten met een goed verzorgde informele lunch.