Werkbezoek raadsleden en ambtenaren Deventer


25-09-2014

Eind augustus brachten raadsleden en ambtenaren van de gemeente Deventer een bezoek aan Pactum en Lindenhout in Deventer. Doel van dit bezoek was om hen kennis te laten maken met jeugdzorg en de hulp die Pactum en Lindenhout bieden. Ook Laura Kort van de Jongerenraad van Pactum was aanwezig.
 

Ronald Eckringa, Alina de Lange, Meta Oostrom (Pactum) en Rianda Krol (Lindenhout) gaven aan de hand van een fictieve casus uitleg over de problematiek die beide organisaties tegenkomen. Op deze manier kregen de bezoekers ook een beeld van de hulp die Pactum en Lindenhout bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen en hoe wij dit doen. Uiteraard is daarbij benoemd dat we met veel organisaties samenwerken, zoals Ambiq, Dimence, Accare, Tactus, Humanitas, Raster en scholen.
 
Tekort aan pleegouders
Ronald Eckringa heeft verteld over pleegzorg en hij heeft daarbij onder andere aangegeven dat er structureel te weinig pleegouders zijn. En dat dit een probleem is waarbij de raadsleden Pactum en Lindenhout wellicht kunnen helpen. De raadsleden hebben dit meegenomen.
 

Verwijzing
Daarna was er ruimte voor vragen en discussie. De raadsleden vroegen o.a. hoe jongeren instromen. Er is aangegeven dat jongeren of ouders zelf aankloppen en dat verwijzing kan verlopen via huisartsen, buurtcoaches, politie en nu uiteraard nog voornamelijk via Bureau Jeugdzorg. Tevens zien leraren of leid(st)ers van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen hoe kinderen zich ontwikkelen. Als hier iets in dreigt te stagneren, kunnen zij Pactum of Lindenhout inschakelen.
 

Transitie/transformatie
Daarnaast zijn de tendensen benoemd die de transitie/transformatie en nieuwe samenwerkingsafspraken met zich meebrengen. Het accent hierbij lag op het benoemen van kansen. De raadsleden en ambtenaren herkennen zich in de geschetste ontwikkelingen.
 

De raadsleden en ambtenaren willen vooral dat Pactum en Lindenhout blijven doorgaan met het goede werk dat ze nu al doen. Ze hebben beide organisaties uitgenodigd hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen en dilemma’s en aan te geven welke informatie interessant is voor de jeugdmonitor.
 

De raadsleden hebben een map met informatie over Pactum en Lindenhout ontvangen, zodat ze alles nog eens goed kunnen doorlezen.
 

Ronald Eckringa heeft de raadsleden uitgenodigd om op 4 oktober een kijkje te komen nemen bij een pleeggezin tijdens de landelijke actie ‘Ontdek de pleegouder in je buurt’. Alina de Lange heeft de raadsleden uitgenodigd een keer te komen vergaderen op leerboerderij ‘De Grote Brander’. Dan kunnen zij een keer de sfeer proeven.