TIZ: samen sterk voor jeugd


21-10-2014

Soms is het nodig dat verschillende organisaties de handen ineen slaan en samen een advies uitbrengen over de juiste hulp voor kinderen, jongeren of gezinnen.
 

Elke organisatie vanuit eigen expertise, zodat ze vervolgens ook de gewenste hulp in uitvoering kunnen brengen. Het gaat dan om de meer ingewikkelde situaties. Er zijn bijvoorbeeld problemen op meerdere
gebieden en een oplossing is er niet direct. Of kinderen, jongeren of gezinnen hebben een vraag die niet door één organisatie is te beantwoorden. Vaak is er al hulp geweest, maar heeft dit niet voldoende geholpen of is er ook andere hulp nodig.
 

TIZ
Daarom werken Accare kinder- en jeugdpsychiatrie, Ambiq LVB-jeugd, Jeugd ggz (Dimence-groep), Pactum jeugd- en opvoedhulp en Tactus Verslavingszorg intensief en drempelloos samen in het Team Ingewikkelde Zorg (TIZ). Aan dit team neemt vanuit elke organisatie een professional deel, zodat alle specialisaties zijn
vertegenwoordigd.
 

Samen bereiken we meer
Samen met het gezin en betrokken hulpverleners bespreken we de situatie. We bekijken wat goed gaat en wat een gezin zelf kan doen. Daarna zoeken we naar de gewenste professionele ondersteuning. Het TIZ geeft vervolgens een advies over mogelijke hulp en ondersteuning. Het is aan het gezin zelf om te
bepalen welke hulp het beste bij hen past en hoe zij deze hulp willen inzetten.
 

Het draait om de vraag van het gezin. Dat is onze gezamenlijke visie. We werken oplossingsgericht en vanuit de eigen kracht en mogelijkheden van gezinnen. We bieden maatwerk door verschillende vormen van hulp flexibel in te zetten. We maken gebruik van elkaars expertise en pakken de hulpvraag gezamenlijk op.
 

We zetten kennis en kunde in op het gebied van:
• geestelijke gezondheidszorg (ggz)
• jeugdhulpverlening
• hulp aan kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking
  (jeugd-LVB)
• verslavingszorg
 

Aanmelden
Heb je een casus, waarvan het kind, de jongere of het gezin in de gemeente Deventer, Olst, Raalte of Wijhe woont en waarvan je wilt dat het TIZ deze bekijkt, bespreekt en over adviseert? Neem dan
contact op met het TIZ via
 

Telefoon: 088-7776290
E-mail: aanmelding@TIZDeventer.nl
 

Wil je meer weten over de organisaties die participeren in het TIZ? Kijk dan op de afzonderlijke websites:
www.tactus.nl
www.pactum.org
www.jeugdggz.com
www.ambiq.nl
www.accare.nl

In het oktobernummer van het magazine Jeugd in Gelderland is op pagina 16 een mooi verhaal verschenen over TIZ.