Wethouder Gert Jan van Noort op bezoek bij Pactum in Harderwijk


27-10-2014

Wethouder Gert Jan van Noort op bezoek bij Pactum in Harderwijk

Pactum biedt ambtenaren en bestuurders regelmatig de mogelijkheid een dag(deel) een kijkje te nemen op een van haar locaties. Gert Jan van Noort, wethouder Jeugd en Welzijn van de gemeente Harderwijk, liep mee in Harderwijk en schreef een verslag over zijn ervaringen van de geboden bestuurlijke stage.
 

Naar aanleiding van de vacature ”Maak kennis met dagbehandeling jonge kind Pactum” voor een bestuurlijke stage heb ik de mogelijkheid aangegrepen om een kijkje te nemen in de keuken van Pactum jeugd- en opvoedhulp in Harderwijk.
 

Als wethouder Jeugd en Welzijn wil ik graag zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de hulp die geboden wordt door de verschillende zorgaanbieders binnen de gemeente Harderwijk.
Ondanks dat ik zelf niet uit de zorg kom, is Pactum mij niet geheel onbekend, mijn vrouw is namelijk werkzaam geweest bij de Dr. A. Verschoorschool, een school waar Pactum nauw mee samenwerkt.

Het bezoek begon met een ontvangst door de regiomanager. Het totale hulpaanbod werd toegelicht en uiteraard konden we niet om de transitie heen. Hoewel dit organisatorisch nog zeker niet optimaal is, blijken  de resultaten van de korte lijntjes al zichtbaar. Aandachtspunt blijft het verbinden van de verschillende betrokken partijen. Weet men elkaar te vinden en is er een verbinding te leggen tussen de verschillende trajecten?

Dagbehandeling jonge kind
Na het inleidende gesprek werd ik rondgeleid door de ouderbegeleider van dagbehandeling jonge kind, Maartje Dumont. Vervolgens nam ik plaats bij een van de groepen, de Orka’s. Het is heel mooi te zien en te horen dat de hulp zich niet alleen richt op het kind in de groep, maar bestaat uit een combinatie op verschillende terreinen. Hulp richt zich namelijk ook op school, thuis en vrije tijd. Ook worden ouders thuis begeleid zodat hetgeen op de groep wordt geleerd ook thuis wordt voortgezet door de ouders. Op de groep is ook zichtbaar hoe kinderen reageren op de duidelijke instructies van de pedagogisch medewerkers. Ondanks dat de kinderen hun concentratie kort kunnen vast houden, blijven de pedagogisch medewerkers de kinderen positief benaderen. Ook hier wordt uitgegaan van de kracht van de kinderen, wat kunnen ze wel en waar zijn ze goed is!
 

Uit ervaring weet ik dat het voor ouders een drempel kan zijn om in te zien dat hun kind zich anders ontwikkelt, maar als een kind niet goed mee komt, blijft dit lastig voor zowel het kind als de ouders. Een combinatie van een snelle signalering en de juiste begeleiding kan ouders en kinderen heel veel handvatten geven. Ondanks dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt, vormt de basisschool een belangrijke schakel, zeker met het oog op het passend onderwijs. Binnen het onderwijs dienen de eerste signalen te worden opgepakt om vervolgens (in goed overleg met de ouders) de verbinding te leggen met de juiste hulp. Deze functie wordt erg onderschat, hier dient zeker nog een inhaalslag te worden gemaakt.
 

Wethouder Gert Jan van Noort toont zich betrokken, is enthousiast en wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Pactum. Een uitnodiging om een kijkje te nemen bij het OZC (Onderwijszorgcentrum) wordt enthousiast ontvangen. Kortom: wordt vervolgd.