Zorggarantie in 2015 voor cliënten Pactum regio Deventer


10-11-2014

Zorggarantie in 2015 voor cliënten Pactum regio Deventer

De contracten voor de inkoop en subsidiering van de jeugdhulp per 1 januari 2015 in de regio IJsselland zijn opgesteld. De elf samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland hebben afgesproken de zwaardere vormen van jeugdhulp gezamenlijk te organiseren. Deze jeugdhulp wordt in ieder geval de komende twee jaar door de bestaande jeugdzorgaanbieders, waaronder Pactum, verzorgd.

De gemeenten en aanbieders hebben afspraken gemaakt om dat efficiënter te doen, waardoor de noodzakelijke zorg voor wie dat nodig heeft mogelijk blijft. Met de ondertekening van de afspraken kunnen kinderen en jongeren die op dit moment zorg ontvangen vanaf 1 januari bij dezelfde, vertrouwde jeugdzorgaanbieder terecht. Nieuwe cliënten in 2015 en cliënten die op 31 december 2014 op de wachtlijst staan voor hulp, kunnen eveneens rekenen op hulp via bestaande aanbieders.
 

Pactum kon helaas niet aanwezig zijn voor de foto, maar het contract is wel ondertekend. Pactum continueert haar zorg in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte dus ook in 2015.

Meer informatie leest u in het persbericht van de samenwerkende gemeenten IJsselland.