Pactum en Raster komen in transitie tot nauwere samenwerking


17-11-2014

Pactum en Raster komen in transitie tot nauwere samenwerking

Per 1 januari 2015 is de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten een feit. De transitie en transformatie moeten leiden tot betere ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, tegen lagere (overheids)kosten. Om dit in Deventer te laten slagen, zijn verschillende partijen de samenwerking opnieuw aan het bekijken. Voor Pactum en Raster leidt de transitie tot nauwere samenwerking en zelfs verschuiving van opdrachten. Dit alles met als doel om te komen tot betere preventie en snellere interventies. Beide organisaties willen hiermee langdurige dure hulp voorkomen of verminderden.
 

Kerntaak
“Vanuit samenwerking zijn Pactum en Raster tot de conclusie gekomen dat deze opgave (de transitie, red) beter gerealiseerd kan worden wanneer beide organisaties zich concentreren op hun kerntaak.” geeft Gerard Faas, directeur Raster, aan. Concentratie op kerntaken leidt tot versterking van ieders opdracht en leidt daarnaast tot een betere samenwerking tussen beide organisaties.
 

Medewerkers Pactum over naar Raster
“Een van de acties die hier uit voortkomt, is dat Pactum een gedeelte van de gemeenteopdracht ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en de opdracht ‘Brede School’ over doet aan Raster”, vult José de Ruyter, regiomanager bij Pactum, aan.
 

Met de overdracht van beide opdrachten komen ook medewerkers van Pactum mee. Per 1 januari 2015 draagt Pactum een viertal medewerkers over aan Raster.

José de Ruyter en Gerard Faas ondertekenden op 11 november de overeenkomst, waarmee deze opdracht en medewerkers per 1 januari onder Raster vallen. Medewerkers van beide kanten zijn hier blij mee, omdat ze zich vanuit die kerntaak kunnen richten op de jongeren die dat nodig hebben.