Presentatie Pactum op landelijke studiedag AIT


15-12-2014

Presentatie Pactum op landelijke studiedag AIT

 

Op 24 november heeft Anita Venderbosch, ambulant hulpverlener bij Pactum, een presentatie geven op de landelijke studiedag van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling AIT). In het kader van Kiezen voor Kwaliteit is het project Pleegzorg in Beeld toegelicht. De AIT realiseert dit project samen met 10 pleegzorgaanbieders, waaronder Pactum, met als doel de kwaliteit van de plaatsingen in de pleegzorg te verbeteren en het percentage breakdown te verkleinen.
 

Tijdens de studiedag heeft Anita Venderbosch vanuit deelname van Pactum aan het project ‘Pleegzorg in Beeld’ een actieve bijdrage geleverd. Dit heeft zij gedaan door de begeleiding aan pleegouders aan de hand van Video Interactie Begeleiding (VIB) te bespreken. Het doel van VIB is de ingroei van het pleegkind in het pleeggezin te bevorderen bij de start van de plaatsing. Anita heeft in haar presentie gebruik gemaakt van het ‘analyseschema van de basiscommunicatie’ en de ‘bouwstenen van de hechting’. Zij heeft in haar presentatie op deskundige wijze laten zien hoe Pactum werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van plaatsingen in de pleegzorg. Dit heeft ze o.a. gedaan door VIB aan de hand van beelden concreet te maken. Naast het inzetten van VIB bij de ingroei zet Pactum VIB binnen pleegzorg in om uitval en overplaatsingen te voorkomen.
 

Doel van het project ‘Pleegzorg in Beeld’
Het project ‘Pleegzorg in Beeld’  bundelt en verspreidt in een traject van drie jaar de kennis omtrent VIB & Gehechtheid. Dit gebeurt door landelijke training en supervisie op werkplaatsen binnen de participerende instellingen. Doel van het project is het stimuleren van ingroei en hechting bij start van de plaatsing het voorkomen van uitval en overplaatsingen. Eindresultaten van het project zijn een handleiding en verschillende werkboeken voor pleegouders, ouders en werkers. Bij alle activiteiten wordt Video Interactie Begeleiding (VIB) systematisch benut. Vanuit Pactum doen ambulant hulpverleners Anita Venderbosch en Petra van Vilsteren mee in het project. Daarnaast zijn binnen Pactum meerdere hulpverleners actief met VIB en Video Home Training (VHT).
 

Werkgroep
Op dit moment worden binnen Pactum ideeën uitgewerkt om VHT/VIB nog beter te positioneren binnen de organisatie om zo de kwaliteit en effectiviteit van de hulpverlening te verhogen en te verbeteren. Een werkgroep is hier actief mee bezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Venderbosch (venderbosch.a@pactum.org) en Petra van Vilsteren (vanvilsteren.p@pactum.org).