Project Bringing back Pride groot succes


05-01-2015

Project Bringing back Pride groot succes

Afgelopen november zijn vier jongeren van Pactum en vier jongeren van BJ Brabant onder begeleiding naar Senegal geweest in het kader van het project Bringing back Pride. De hoofddoelstelling van het project: jongeren een unieke, leerzame en positieve ervaring op laten doen. Door dit project uit te voeren hebben de jongeren (en hun begeleiders) de kans gehad om een uitdagende en onbekende omgeving te ontdekken. Ze hebben zich moeten aanpassen aan een nieuwe omgeving en een andere cultuur. Het project bestond uit het ontdekken en bezichtigen van de omgeving en natuur en het kennis maken met de lokale bevolking. Daarnaast hebben de jongeren intensief samengewerkt met de lokale bevolking aan de verbouwing en inrichting van een winkel waar kansarme mensen gaan werken en tevens een opleiding gaan volgen.
 

Voorbereiding
De maanden voorafgaand zijn Pactum en BJ Brabant samen bezig geweest om het project Bringing back Pride tot stand te brengen. De eerste stap was het selecteren van groepsleiders en jongeren voor dit project. Hiervoor zijn de gedragswetenschappers van het behandelcentrum in Lochem in gesprek geweest om een selectie te maken van de jongeren die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dezelfde procedure is door de gedragswetenschappers van BJ Brabant uitgevoerd. De volgende stap was ouders, mentoren, trajectbegeleiders, Bureau Jeugdzorg en reclassering te benaderen, informeren en toestemming te vragen. Dit heeft de nodige tijd gekost.

Voor de jongeren, ouders en groepsleiding zijn er zeven bijeenkomsten geweest met als doel:

1) Uitleg over doel, inhoud en hun indruk van het project.
2) Kennismaking Pactum en BJ Brabant
3) Presentatie aan ouders.
4) Taal, voeding en cultuur.
5) Vorm van de behandeling in Senegal (leerdoelen, dagboeken).
6) Vragenuurtje (welke vragen spelen er nog bij jongeren).
7) Checklist en afscheid.

De jongeren en begeleiders hebben genoten van een onvergetelijke ervaring. U leest hun ervaringen en indrukken in het dagboek dat zij hebben bijgehouden.