Kinderen Uit de Knel (KUK) gestart in Deventer


30-04-2015

Twee weken geleden zijn Pactum, Lindenhout en Jeugd GGZ Dimence, in aanvulling op het bestaande hulpverleningsaanbod rond vechtscheidingen, gestart met het geven van de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel. De training Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. De conflicten spelen vaak op verschillende gebieden en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen; kinderen, ouders en de mensen om hen heen. Ouders hebben vaak al verschillende juridische procedures gevoerd en er zijn vaak al meerdere vormen van mediation of hulpverlening geweest. Ouders zijn niet meer in staat om samen vorm te geven aan het ouderschap en de kinderen lijden en raken beschadigd onder de machteloos makende strijd tussen ouders.

De behandeling bestaat uit groepsbehandeling voor zes ouderparen en hun kinderen. De ouders en kinderen werken beiden in een eigen groep en komen in totaal acht keer bij elkaar. Ouders worden door uitleg, opdrachten en oefeningen gestimuleerd om destructieve patronen te doorbreken en te komen tot betere samenwerking. De kinderen geven in hun eigen groep, op creatieve wijze uiting aan hoe zij de strijd tussen ouders ervaren.

 

Twee weken gelden vond op maandag voor de eerste groep de netwerkavond plaats. Deze avond gaat vooraf aan de training en tijdens de avond wordt uitleg gegeven aan nieuwe partners, ouders, vrienden en buren van de ouders en wordt hen expliciet om medewerking en hulp gevraagd.

 

De donderdag erna zijn de ouders en kinderen gestart met de eerste groepsbijeenkomst in het pand van de naschoolse dagbehandeling van Lindenhout. Voor de kinderen een prettige ruimte die uitnodigt tot spelen en ontspanning. Terwijl de kinderen mooie eerste contacten legden waren de ouders in een andere ruimte aan het oefenen patronen van (destructieve) communicatie te herkennen. Een aantal ouders maakten voorzichtige eerste stappen terwijl voor anderen duidelijk werd hoe hardnekkig de onderlinge strijd is.

 

Ondertussen lopen de aanmeldingen voor een tweede groep in het najaar binnen en zijn collega’s van Jeugd GGZ en partnerorganisaties vanuit de andere regio’s (Almelo en Zwolle) getraind. In het najaar zal er zowel in Deventer als in Zutphen, Zwolle en Almelo een groep Kinderen uit de Knel gaat starten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kinderenuitdeknel@jeugdggz.com.

 

De methodiek Kinderen uit de Knel is ontwikkeld door het Lorentzhuis in samenwerking met het KJTC, www.kinderenuitdeknel.nl