Koesterklas van start in Nunspeet


03-06-2015

Koesterklas van start in Nunspeet

De oorsprong voor deze specifieke aanpak ligt in Engeland, daar is het bekend als nurture group. Bij Pactum hanteren we de koesterklas. Een leerkracht en pedagogisch medewerker begeleiden gezamenlijk de koesterklas. Dit bundelt en versterkt hun expertise. Daardoor ligt de meerwaarde van een koesterklas in de mogelijkheid om in te kunnen spelen op een combinatie van didactische en pedagogische behoeften van o.a. kinderen met hechtingsproblematiek. Aan deze behoeften wordt nog niet beantwoord binnen reguliere settingen.
De koesterklas biedt daarnaast de mogelijkheid om al op zeer jonge leeftijd in te spelen op complexe problematiek. Door vroeg in te grijpen, kan zwaardere hulpverlening worden voorkomen. Dit vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden en het perspectief van risicokinderen aanzienlijk.

 

De begeleiding van de koesterklas is in handen van Chiel Holterman (vanuit de Verschoorschool) en Jet van Vilsteren is als pedagogisch medewerkster namens Pactum toegevoegd. Jet is een hele enthousiaste medewerkster die heel goed weet wat de doelgroep is.

 

“De kinderen hebben allemaal een vorm van hechtingsproblematiek. Daarom is het voor ons heel belangrijk om een betrouwbare setting te creëren, waarbij iedere dag dezelfde mensen voor de groep staan” aldus een gedreven Jet, die met Chiel de vaste basis vormt voor deze speciale groep. “Uiteraard kan het zijn dat een van ons toch een keer niet aanwezig is, dan is er een team achter de hand dat in kan springen. Dit team wordt ook getraind en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.”

 

Jet werkt al zeven jaar bij dagbehandeling jonge kind in Harderwijk en ziet het werken in deze nieuwe setting als een uitdaging. “Het is voor mij een uitdaging om deze speciale doelgroep datgene te kunnen bieden, wat zij nodig hebben om weer deel te nemen in het schoolse”, aldus Jet. Er is wel degelijk een verschil met de werkzaamheden op de dagbehandeling, vindt Jet. “Het zijn allemaal jonge onderbouw kinderen waarbij een vorm van hechtingsproblematiek aanwezig is. Het verschil met de dagbehandeling is om nu nog meer te letten op datgene wat goed gaat en dat extra te belonen.”

 

Het werken in Nunspeet maakt wel dat Jet haar collega’s uit Harderwijk mist. “Ik ben wel in dienst van Pactum, maar heb nu geen binding met collega’s, ik kan niet wachten tot de anderen komen”.

 

De koestergroep is namelijk niet de enige hulpvorm die vanuit het Boschhuis in Nunspeet wordt georganiseerd. Na de zomervakantie zal ook een van de behandelgroepen uit Harderwijk verhuizen naar Nunspeet.