Ouders enthousiast over lezing Triple P


08-07-2015

Ouders enthousiast over lezing Triple P
  • Wat doe ik als mijn baby niet wil slapen?
  • Hoe kan ik het best reageren als mijn baby huilt?
  • Zijn er tips om de verzorging en opvoeding minder stressvol te maken?

Herkent u deze vragen? Dan is Positief Opvoeden volgens de methode Triple P misschien iets voor u.


Pactum geeft regelmatig lezingen over Triple P. Bedoeld voor ouders met kinderen van 1 tot 12 jaar die zich willen laten informeren over positief opvoeden. Dat kunnen ouders zijn met specifieke opvoedingsvragen, maar ook ouders die gewoon geïnteresseerd zijn om meer van een onderwerp te weten. Dat zij hier enthousiast over zijn, bleek wel uit de vele positieve reacties die Pactum kreeg!


Pactum geeft de lezingen op basis van onderstaande thema’s:


1. De kracht van positief opvoeden
Het vertrekpunt zijn de positieve verwachtingen die ouders hebben bij de start van het ouderschap en hoe elke ouder ernaar streeft om een goede opvoeder te zijn. Als thema komt aan bod waarom positief opvoeden belangrijk is en welke voordelen het oplevert voor kinderen en ouders.


2. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
Deze lezing benadrukt hoe ouders de principes van positief opvoeden kunnen gebruiken om sociaal competent gedrag bij hun kinderen te bevorderen. Het gaat daarbij om het aanleren van waarden en normen maar ook om het versterken van een positief zelfbeeld en zelfredzaamheid. Ook is er aandacht voor een aantal belangrijke sociale vaardigheden zoals respect voor anderen tonen, kunnen samenwerken, rekening houden met anderen, vrienden maken en leren gezond zelfbeeld te ontwikkelen.


3. Veerkracht bij kinderen bevorderen
De laatste lezing heeft als thema hoe je ervoor kunt zorgen dat kinderen emotioneel weerbaar zijn en hun eigen emoties kunnen reguleren. Het gaat er daarbij niet om dat kinderen hun emoties onderdrukken, maar om kinderen te leren hun eigen gevoelens te onderkennen en te accepteren. Ook wordt ingegaan op ingrijpende gebeurtenissen in het kinderleven en het effect daarvan op het welbevinden van kinderen.


Informatie over de lezing vindt u op de website van het CJG Deventer.