Pactum opent observatiediagnostiek groep in Harderwijk


01-12-2015

Pactum opent observatiediagnostiek groep in Harderwijk

Onder belangstelling van in- en externe relaties opende Pactum jeugd- en opvoedhulp de observatiediagnostiek groep de Vlindertuin.

 

Met ‘de Vlindertuin’ biedt Pactum observatie en diagnostiek aan kinderen, hun ouders en school. Bij deze kinderen verloopt de lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling anders dan verwacht. Pactum adviseert ouders en school over de ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan inzet van de juiste hulpverlening of een passend (vervolg)traject bij keuze van de school.

 

In Harderwijk heeft Pactum, naast de Vlindertuin, ook een dagbehandeling voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Hier worden jonge kinderen een aantal dagdelen per week intensief in een kleine groep begeleid. Ze krijgen een vaste dag- en weekstructuur en er is veel individuele aandacht. Zowel door de groep als door de ambulant werker wordt intensief samengewerkt met de ouders. Waar nodig wordt de expertise van een logopediste of fysiotherapeute toegevoegd.

 

Jantine van Braak en Willianne van der Zande vormen het team achter de Vlindertuin, samen met Rozemarijn van Pagée, die als gedragswetenschapper zeer betrokken is bij ieder traject. “Het grote verschil tussen de dagbehandeling en de Vlindertuin is dat kinderen maar twee dagdelen op de groep komen en daarnaast naar hun school of peuterspeelzaal blijven gaan. De observaties vinden ook thuis, op school of bij de peuterspeelzaal plaats. De trajecten zijn korter, in principe is het mogelijk om na drie maanden tot een passend advies te komen”, aldus een enthousiaste Jantine. “Door preventief een korte intensieve periode van observatie en diagnostiek in te zetten, kun je voorkomen dat kinderen op het reguliere onderwijs vastlopen.”

 “Het is vooral mooi om samen met ouders en school te kijken welke handvatten je kan aanreiken om het kind verder te helpen in de ontwikkeling. En dat kan binnen de Vlindertuin”, vult Willianne aan. “Op deze manier worden de krachten van school, ouders en de professionals gebundeld.”

 

Kijk voor meer informatie op www.pactum.org of bel Pactum via 0800 – 272 72 72.