Start begeleiding Minderjarige Alleenstaande Vreemdelingen


15-11-2015

Start begeleiding Minderjarige Alleenstaande Vreemdelingen

Stichting Nidos voert per 1 januari 2016 als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen met een status. De huidige opvangpartners kunnen de vraag niet aan. Pactum geeft met Pact18 gehoor aan het verzoek om opvang te verzorgen.

 

Pact18 is er voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
Deze jongeren zijn alleen in een nieuw land, met een vreemde taal en andere omgangsnormen. Pact18 is er voor deze zeer kwetsbare groep. We bieden de jongeren de begeleiding die ze nodig hebben om een leven in Nederland op te bouwen. We zorgen ervoor dat ze naar school kunnen, stimuleren hun zelfredzaamheid en leren ze hoe ze een eigen netwerk op kunnen bouwen. Alles wat we doen, is erop gericht dat ze op eigen kracht mee kunnen draaien in onze maatschappij.

 

Opvangvoorzieningen
Om de opvang te realiseren gaat Pact 18 gaat gebruik maken van Kleine Woon Eenheden (KWE) en de Kleine Woon Groep (KWG). In de KWE komen jongeren te wonen van verschillende nationaliteiten, onder begeleiding van een mentor. De KWG is bedoeld voor kinderen die de zelfredzaamheid missen om in een KWE te wonen en voor kinderen die in gezinsverband willen samenleven, bijvoorbeeld broertjes en zusjes. In een KWG is sprake van een 24-uurs begeleiding.

Pact18 is onderdeel van de CONRISQ Groep. Indien nodig maakt Pact18 gebruik van de expertise van de CONRISQ Groep (Pactum, BJ of OGH) of van (andere) samenwerkingspartners in de jeugdhulpverlening.