Commissie om seksueel misbruik in jeugdzorg te voorkomen


08-10-2012


Voormalig vicepremier André Rouvoet gaat binnen de jeugdzorg een Commissie leiden gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Jeugdzorg Nederland heeft de oud-minister voor Jeugd en Gezin hiervoor gevraagd. De commissie wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het “Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik” en voor het toezien op de implementatie, uitvoering en borging hiervan door de leden van Jeugdzorg Nederland. De commissie onder leiding van Rouvoet opereert onafhankelijk.


Rouvoet: "Ik juich het toe dat jeugdzorg dit initiatief heeft genomen. We moeten alles op alles zetten om de veiligheid van kinderen en jongeren in de jeugdzorg te waarborgen. Daarom ben ik graag bereid deze onafhankelijke commissie te leiden."

Bevoegdheden Commissie Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg
Na een oriëntatie op de huidige situatie en bestaande normenkaders, is de commissie onder leiding van André Rouvoet verantwoordelijk voor het (doen) ontwikkelen en vaststellen van het "Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik" en voor het toezien op de implementatie en uitvoering en borging hiervan door aangesloten jeugdzorgorganisaties bij Jeugdzorg Nederland.
  

Verder:
·         bewaakt de commissie dat de aanbevelingen, gericht op de branche, van de cie. Samson worden overgenomen;
·         controleert de commissie de leden van Jeugdzorg Nederland op de implementatie van het kwaliteitskader;
·         controleert de commissie ook op de borging van het kwaliteitskader;
·         geeft de commissie zo nodig dwingende adviezen wat betreft het kwaliteitskader naar aanleiding van incidenten.

Jeugdzorg Nederland vraagt de commissie Rouvoet een hoog normatief kader voor preventie, signalering en aanpak van seksueel misbruik van kinderen te hanteren. Alle bij Jeugdzorg Nederland aangesloten jeugdzorgorganisaties verbinden zich aan dit normenkader.

Samenstelling Commissie Rouvoet
De commissie zal bestaan uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Alle leden van de commissie zijn niet afkomstig uit de kring van bestuurders of medewerkers van Jeugdzorg Nederland en haar leden. De commissie wordt ingesteld voor een periode van 3 jaar.