Kinderhulp steunt jongeren De Grote Brander


09-10-2012

Kinderhulp steunt jongeren De Grote Brander

De Grote Brander in Okkenbroek heeft een bedrag van € 2.175 ontvangen van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het geld is bedoeld voor een groepsvakantie met de jongeren en voor de aanschaf van tien mountainbikes. De jongeren en de groepsleiding van leerboerderij De Grote Brander zijn erg blij met de financiële steun en willen Kinderhulp hier ontzettend voor bedanken.

Kinderhulp helpt
Kinderhulp komt op voor kinderen in ons land die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vakantie, een fiets of lid zijn van een sportvereniging zijn voor veel kinderen en jongeren in de jeugdzorg niet vanzelfsprekend. Toch geven juist deze dingen kleur aan een kinderleven. Kinderhulp springt financieel bij en zorgt zo voor een beetje gewoon geluk!

Kijk voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp op www.kinderhulp.nl