Multidisciplinair adviesteam regio Veluwe officieel van start


11-03-2013

Met de start van het MDT voor de regio Veluwe geeft Pactum een vervolg aan de oprichting van MDTs voor de regios Arnhem en Deventer in 2011. Anita Venderbosch, coördinator MDT: "Pactum ziet een duidelijke meerwaarde in een intensievere samenwerking tussen jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg in de verschillende regios waar Pactum werkzaam is. Dit is de reden dat er MDT's in het leven zijn geroepen. De start van het MDT voor de regio Veluwe biedt Pactum de kans de bestaande samenwerking met GGz Centraal Fornhese verder te intensiveren. Het feit dat er vanuit beide partijen een GZ-psycholoog zitting neemt in het MDT is hiervan een treffend voorbeeld".

De jeugdhulpverlening is vooral gericht op het systeem en zijn context, terwijl de GGz werkt vanuit het medisch model. Deze combinatie levert een completer beeld op van de problematiek, mogelijke oplossingen en de haalbaarheid daarvan. Mocht blijken dat therapie, opname of onderzoek nodig is, dan kan het MDT dit eventueel zelf ten uitvoer brengen of een doorverwijzing naar de GGz bespoedigen. "Die lijnen zijn nu veel korter en dat levert voor iedereen, vooral voor onze cliënten, tijdwinst op", aldus Anita Venderbosch.