Ambulante spoedhulp

 

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige jongere. Wanneer binnen een gezin acute problemen ontstaan, biedt Pactum ambulante spoedhulp aan kinderen, jongeren en ouders. Samen met het gezin werken we in korte tijd zeer intensief aan oplossingen. Soms kan een gezin hierna op eigen kracht weer verder, eventueel met steun van anderen in het netwerk. Soms is vervolghulp nodig.

 

Voor wie?
Pactum biedt ambulante spoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze gezinnen ervaren een crisis en komen daar zelf niet meer uit. Of hulpverleners in de omgeving van het gezin, zoals de huisarts, geven aan dat de situatie zorgelijk is en dat direct hulp moet worden geboden. Bijvoorbeeld omdat de spanningen in het gezin hoog oplopen door steeds erger wordende ruzies, een kind dat wegloopt, mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik.

 

Wat houdt het in?

Ambulante spoedhulp richt zich op het creëren van rust en overzicht binnen het gezin. De ambulant werker spoedhulp komt meerdere keren per week bij het gezin thuis en is overdag altijd voor het gezin bereikbaar. Buiten kantooruren kunnen gezinnen bellen met de Bereikbaarheidsdienst van Pactum.

 

De ambulant werker spoedhulp kijkt samen met het gezin wat nodig is om de situatie weer voor iedereen veilig en rustig te krijgen. Ook als alles mis lijkt te gaan, zijn er in ieder gezin momenten dat het wél goed gaat. De ambulant werker spoedhulp kijkt met alle betrokkenen hoe die momenten kunnen worden benut en versterkt. En welke mensen in de directe omgeving van het gezin daarbij kunnen helpen.

 

Wanneer de veiligheid van de jeugdige(n) wordt bedreigd, kijkt de ambulant werker spoedhulp of mensen in het eigen netwerk van het gezin tijdelijk opvang kunnen bieden. Is dat niet het geval dan kan Pactum tijdelijke opvang bieden in een pleeggezin, of op een van haar locaties.

 

Wat is het resultaat?
Het doel van ambulante spoedhulp is dat de veiligheid in het gezin is hersteld en dat ouders de opvoeding van hun kind(eren) weer zelfstandig aankunnen. Eventueel met steun van mensen in hun omgeving. Wat we samen bereiken is per gezin verschillend. Maar u kunt bijvoorbeeld denken aan het volgende. Het gezin is tot rust gekomen en het opvoedingsklimaat is veilig. Het contact en de communicatie tussen ouders en kind(eren) verloopt beter. Ouders en kinderen weten wat ze moeten doen als zich weer acute problemen voordoen en bij wie zij voor hulp of steun terecht kunnen. Is meer en voor langere tijd hulp nodig, dan is een helder advies voor vervolghulp geformuleerd.

 

Hoe lang duurt het?
Ambulante spoedhulp duurt maximaal vier weken. Soms is vervolghulp nodig. Dan zoeken we samen met het gezin en met welzijns- en vrijwilligersorganisaties naar mogelijkheden waarbij informele en professionele ondersteuning elkaar aanvullen en versterken. Ook bieden we aanvullende opvoedingsondersteuning in de vorm van trainingen en therapieën.

 

> terug naar overzicht hulpvormen