ANBI 


Pactum is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid. 

 
Pactum publiceert deze gegevens in haar maatschappelijk jaarverslag. Het maatschappelijk jaarverslag en overige publicaties van Pactum vindt u hier
 
Naam instelling
Pactum jeugd- en opvoedhulp 
 
Fiscaal nummer
8085.32.911