Altijd dichtbij

 

Hulpverleners van Pactum richten zich niet alleen op de jeugdige, maar op het hele gezin én het sociale netwerk van het gezin. We doen dit vanuit de visie dat problemen niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangen. Samen met het gezin, met familie, vrienden, buren en bijvoorbeeld school, werken we aan oplossingen. Oplossingen die jeugdigen en gezinnen zelf – met steun van hun netwerk – kunnen uitvoeren.

 

Integrale ondersteuning
Vaak worstelen gezinnen die een beroep op ons doen met meerdere problemen. Ze hebben soms langdurige ondersteuning nodig vanuit verschillende sectoren, zoals de psychiatrie, LVG, justitie en verslavingszorg. Pactum werkt samen met netwerkpartners in al deze sectoren om integrale ondersteuning te kunnen bieden. We slaan concrete bruggen tussen het voorveld en intensieve zorg en bieden zo continuïteit in hulpverlening.

 

In de wijk
Het liefst helpen we gezinnen thuis. Als een jeugdige tijdelijk niet thuis kan wonen, zoeken we een geschikte verblijfsplek in de buurt. Bij familie of vrienden, bij een pleeggezin of in een van onze kleinschalige verblijfsvoorzieningen in de wijk. Hierdoor blijft de jeugdige in zijn eigen, vertrouwde leefomgeving. Zijn er geen passende mogelijkheden in de buurt, dan biedt Pactum bovenregionaal verblijf.

 

Doen wat werkt
Pactum sluit aan bij de eigen kracht van gezinnen. We doen alleen wat werkt en lopen voorop in het meten van de effectiviteit van de hulp die we bieden. Ouders en jongeren vullen voor, tijdens en na de hulp vragenlijsten in. Bij de start van de hulp gebruiken we de uitkomsten om samen doelen te stellen. Tijdens en na de hulp geven de uitkomsten belangrijke informatie over het effect van de hulp. We hebben daardoor uitgebreide informatie over de prestatie-indicatoren cliënttevredenheid, doorlooptijd, afgebroken trajecten en doelrealisatie. Ook doen we onderzoek naar evidence based methoden. Hierdoor kunnen we onze hulp steeds verder verbeteren.