We zijn in de buurt


De hulpverleners van Pactum werken op plekken waar gezinnen en jongeren toch al komen: in de buurt, op school, in het wijkgebouw of het gezondheidscentrum. We werken nauw samen met huisartsen, consultatiebureaus, kinderdagverblijven, scholen, politiefunctionarissen en andere (jeugd)hulpverleners. We zijn dus altijd in de buurt en kunnen snel de hulp bieden die nodig is.

Vaste hulpverlener
Gezinnen krijgen bij Pactum een vaste hulpverlener toegewezen. Met hem of haar bespreken zij wat er speelt en maken zij een plan. In het plan staat waaraan zij willen werken en hoe ze dat gaan doen. Ouders en jongeren weten zo precies wat onze hulp inhoudt en wat zij kunnen verwachten.

Meten is weten
We doen alleen wat werkt. Werkt iets niet, dan bedenken we iets anders. Doelrealisatie en effectmeting zijn integrale onderdelen van onze werkwijze. Ouders en jongeren vullen voor, tijdens en na de hulp vragenlijsten in. Bij de start van de hulp gebruikt de hulpverlener de uitkomsten om samen met het gezin doelen te stellen. Tijdens en na de hulp geven de uitkomsten ons belangrijke informatie over het effect van de hulp en hoe ouders en jongeren die ervaren.
Doordat wij continue onderzoek doen naar de kwaliteit en de effecten van onze hulp, kunnen we onze hulp steeds verder verbeteren. We werken daarbij intensief samen met HBO-instellingen en universiteiten.

 

Klik hier voor Pactum Rijn-Side in Arnhem
 

> Overzicht van onze locaties