Jongeren binnenboord houden


Pactum Rijn-Side begeleidt jongeren van 12 tot 26 jaar in Arnhem die te maken hebben met meerdere problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, scholing, werken, vrije tijdsbesteding, financiën, gezondheid, relaties, politie of justitie. Vaak zijn deze jongeren door hun houding en gedrag moeilijk bereikbaar. Ze dreigen op allerlei plaatsen tussen wal en schip te vallen. Pactum Rijn-Side heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld en weet veel van deze jongeren binnenboord te houden.

We zijn in de buurt
Onze hulpverleners zoeken jongeren op in hun dagelijkse leefomgeving: op school, in de buurt, in de coffeeshop, in het winkelcentrum, in de parkeergarage, in het stadion en in het centrum van Arnhem. Daar leggen we het eerste contact. Daar leren we de jongere met zijn of haar problemen én kwaliteiten kennen. En daar zien we welke belangrijke mensen in de directe omgeving van de jongere kunnen helpen. Samen werken we aan oplossingen en creëren we nieuwe kansen.

Straathoekwerk
De straathoekwerkers van Pactum Rijn-Side komen op voor de belangen van (groepen) jongeren. De activiteiten van de straathoekwerkers zijn in het bijzonder gericht op het voorkomen en bestrijden van overlast door jongeren in de wijk. Het doel is om jongeren mee te laten doen in de maatschappij en ze waar nodig een duwtje in de rug te geven.

Meer weten? Bel 026 370 50 36