Behandelgroep (intensieve 24-uursbehandeling)

 

In een behandelgroep worden jongeren 24 uur per dag intensief begeleid bij wonen, onderwijs of werk en vrije tijdbesteding. Er wonen maximaal acht jongeren in een behandelgroep. De begeleiding is zowel groepsgericht als individueel. Tijdens het verblijf in de behandelgroep krijgt de jongere de ruimte om in een veilig klimaat te oefenen met gedrag. De jongere ontwikkelt vaardigheden in positief contact maken met anderen, leert op te komen voor zichzelf, eigen mogelijkheden te herkennen en samen met anderen te werken aan oplossingen.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp dag en nacht bij Pactum 12-18 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >