Individuele begeleiding

 

Soms is meer nodig om schooluitval te voorkomen en wordt een individueel begeleidingstraject gestart. Als het om kinderen gaat, maken ouders samen met de hulpverlener een plan, waarin het kind zoveel mogelijk wordt betrokken. Jongeren maken samen met de hulpverlener een plan. Daarin staat wat de jongere wil bereiken en hoe hij of zij hieraan gaat werken. Ouders hebben altijd een zo actief mogelijke rol en inbreng. De hulpverlener voert gesprekken met het kind, de jongere, ouders en anderen uit hun netwerk over de ontwikkeling die zij doormaken en stemt ook af met school over een goede begeleiding. Stap voor stap werken we samen aan de gestelde doelen en zoeken we naar de aanpak die het beste werkt.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp op school 0-18 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >