Hulp overdag bij Pactum
voor kinderen tot 12 jaar

 

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige jongere. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan, biedt Pactum tijdelijke hulp. Het liefst helpen we gezinnen thuis, maar soms is dat niet voldoende. Pactum kan kinderen tot twaalf jaar dan tijdelijk aanvullende hulp overdag bieden op een locatie in de buurt. De hulp thuis aan het gezin loopt ondertussen gewoon door. Samen met het gezin werken we aan oplossingen. Daarbij betrekken en activeren we ook anderen in de directe omgeving die steun kunnen bieden. We helpen gezinnen om de draad weer op te pakken, zodat zij op eigen kracht verder kunnen.

 

Download hier de informatie: Hulp overdag bij Pactum voor kinderen tot 12 jaar

 

 

Voor wie?
Pactum biedt hulp overdag aan kinderen tot 12 jaar met verschillende en vaak complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen. Deze kinderen zijn moeilijk te sturen in hun gedrag, ze zijn snel afgeleid, vinden de omgang met anderen lastig en functioneren niet op een gewone peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of buitenschoolse opvang.

 

Wat houdt het in?
Dagbehandeling jonge kind
Op de dagbehandeling worden jonge kinderen een aantal dagdelen per week intensief begeleid in een kleine groep met andere kinderen. De groep ziet eruit als een gewoon dagverblijf of schoolklas. Er wordt gewerkt met een vaste dag- en weekstructuur en kinderen krijgen veel individuele aandacht. Soms gaat een kind buiten de groep met een van de hulpverleners aan de slag, bijvoorbeeld met logopedie of fysiotherapie. Kinderen worden op de dagbehandeling gestimuleerd om binnen hun mogelijkheden vaardigheden te ontwikkelen, sociale regels te hanteren, conflicten op te lossen, op een goede manier aandacht te vragen en afspraken te maken en na te komen.

 

Naschoolse dagbehandeling
Op de naschoolse dagbehandeling krijgen kinderen in de basisschoolleeftijd een aantal dagen per week intensieve begeleiding in een groep. Overdag gaan zij gewoon naar school. Op de naschoolse dagbehandeling heerst een huiselijke sfeer en wordt gewerkt met een vaste structuur. Kinderen doen mee aan groepsactiviteiten. Daarnaast is het mogelijk dat een kind aanvullende therapieën of trainingen krijgt. Kinderen leren vaardigheden in de omgang met anderen en krijgen handvatten aangereikt om met problemen om te gaan. Ook leren ze praktische vaardigheden op het gebied van zelfverzorging.

Ouders behouden steeds zelf de regie en hebben een zo actief mogelijke rol en inbreng in de hulp die hun kind elders krijgt. De hulp thuis aan het gezin loopt gewoon door. De hulpverlener voert gesprekken met ouders over de ontwikkeling die hun kind doormaakt en stemt ook af met school over een goede begeleiding. Samen zoeken we naar de aanpak die het beste werkt.

 

Wat is het resultaat?
Ouders krijgen meer inzicht in de ontwikkeling, het gedrag en de mogelijkheden van hun kind. Zij weten beter hoe zij met lastig gedrag om kunnen gaan en op welke opvoedingsaanpak hun kind het beste reageert. Door de hulp overdag bij Pactum komt het gezin tot rust en krijgen ouders de ruimte om in positieve zin te werken aan de relatie met hun kind.

 

Hoe lang duurt het?
Hoe vaak een kind de (naschoolse) dagbehandeling bezoekt, kan variëren van één tot vier dagdelen per week gedurende maximaal een jaar. De hulp stopt als een kind naar de gewone peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of buitenschoolse opvang kan. En als ouders de opvoeding weer zelf aankunnen.

 

> terug naar overzicht hulpvormen