Dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd

 

De dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd is er voor jongeren die volledig zijn vastgelopen in het onderwijs en die (nog) geen perspectief hebben op een opleidingsplaats of baan. Jongeren krijgen overdag intensieve begeleiding binnen de structuur van een kleine groep. De begeleiding is erop gericht dat jongeren – afhankelijk van de gestelde leerdoelen – een onderwijsprogramma volgen, werkervaring opdoen of een certificaat of diploma behalen.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp overdag bij Pactum 12-18 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >