Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar

 

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige jongere. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan, biedt Pactum tijdelijke hulp thuis aan kinderen, jongeren en ouders. Samen met het gezin werken we aan oplossingen. Daarbij betrekken en activeren we ook anderen in de directe omgeving die steun kunnen bieden. We helpen gezinnen om de draad weer op te pakken, zodat zij op eigen kracht verder kunnen – zoveel mogelijk zelfstandig en met steun van hun netwerk.

 

Voor wie?
Pactum biedt hulp thuis aan ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. Vaak hebben ouders meerdere opvoedingsvragen en is sprake van (ernstige) gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij het kind of de kinderen.

 

Wat houdt het in?
Ook als alles mis lijkt te gaan, zijn er in ieder gezin momenten dat het wél goed gaat. De hulp thuis is erop gericht om die momenten samen met het gezin te benutten en te versterken. Iedereen in het gezin heeft hierbij een zo actief mogelijke rol en inbreng en ouders behouden steeds zelf de regie.

 

Voordat de hulp start maakt de gezinsbegeleider van Pactum samen met het gezin een plan. Daarin staat wat het gezin wil bereiken, hoe ouders en kinderen hieraan gaan werken en wie zij daarbij willen betrekken. Dat kunnen familieleden, vrienden en buren zijn, maar bijvoorbeeld ook de trainer bij de sportclub of een leerkracht op school. Zijn er weinig mensen waar het gezin een beroep op kan doen, dan helpt de gezinsbegeleider om het sociale netwerk van het gezin uit te breiden.

 

Tijdens de hulp thuis werken we stap voor stap samen met het gezin aan de gestelde doelen. Er worden afspraken gemaakt, er wordt geoefend met ander gedrag en er wordt regelmatig besproken of er voldoende vooruitgang is. Samen werken we aan oplossingen die het gezin zelf wil, bedenkt en kan uitvoeren.

 

Wat is het resultaat?
Het doel van de hulp thuis is dat ouders met steun van mensen uit hun omgeving de opvoeding van hun kind(eren) weer zelfstandig aankunnen. Wat we samen bereiken is per gezin verschillend. Maar u kunt bijvoorbeeld denken aan het volgende. Het gezin is tot rust gekomen. Het contact en de communicatie tussen ouders en kind(eren) verloopt beter en ouders weten hoe zij met lastig gedrag om kunnen gaan. Ouders staan er minder alleen voor en weten bij wie zij voor hulp of steun terecht kunnen.

 

Hoe lang duurt het?
Hulp thuis aan het gezin is altijd tijdelijk. De begeleiding stopt als ouders de opvoeding weer zelf - met steun van anderen – aankunnen. Meestal is dat binnen zes maanden, maar soms is wat langer nodig. Dan zoeken we samen met het gezin en met welzijns- en vrijwilligersorganisaties naar mogelijkheden waarbij  informele en professionele ondersteuning elkaar aanvullen en versterken. Ook bieden we aanvullende trainingen en therapieën.

 

> terug naar overzicht hulpvormen