Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Pactum werkt al jarenlang samen met partners en bouwt netwerken om de beste behandel- en ontwikkelomgeving te bieden. Onze medewerkers zijn altijd bezig met het verduurzamen van de processen in hun werk.

 

Social return
Pactum heeft een maatschappelijke opdracht. Ons ultieme doel is maximale maatschappelijke participatie van onze cliënten. We realiseren nieuwe perspectieven op het gebied van wonen, onderwijs/werk en vrije tijd.

 

Pactum ondersteunt initiatieven van gemeenten om mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Veel van deze mensen zijn namelijk verweven in netwerken van onze cliënten. We onderkennen dan ook het belang van een arbeidsperspectief. Vanuit die optiek wil Pactum graag een bijdrage blijven leveren aan Social Return.

 

We nemen daarom deel aan het ‘Sociaal Pact Maatschappelijke Instellingen’ met, sinds november 2014, de aspirant status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het meet hoeveel Pactum bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Onze ambitie is om steeds een stapje hoger te komen op de PSO.

 

Duurzaamheid
Pactum heeft aandacht voor duurzaamheid. Zo houden we bijvoorbeeld bij sloop, renovatie of nieuwbouw rekening met actuele milieueisen en energiebesparende maatregelen. In al het meerjarig - en groot onderhoud van vastgoed nemen we energiebesparende (isolatie)maatregelen mee.

 

Bij de uitbesteding van terreinonderhoud en onderaanneming heeft Pactum in Deventer het terreinonderhoud uitbesteed aan het Groenbedrijf. Kledingkasten op verblijfsvoorzieningen komen van de sociale werkplaats Ede. Ook maken al onze locaties gebruik van Groene energie. Het doel is alle locaties te verduurzamen. Uiteindelijk willen we klimaatneutraal worden.

prestatieladder socialer ondernemen