Met wie werken we samen?


Pactum kent vele vormen van samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners op het gebied van jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en vrije tijd. De onderstaande opsomming is niet volledig, maar geeft een goed beeld van het maatschappelijke speelveld waarin Pactum actief is.

Hulpverlening
Om jeugdigen en hun ouders snel en waar mogelijk preventief de hulp te kunnen bieden die nodig is, werkt Pactum in de hulpverlening ondermeer samen met:

 • GGZ: Pro Persona, Dimence, Karakter, GGnet, de Meerkanten
 • Gezondheidszorg: Ziekenhuis St. Jansdal
 • Jeugdzorgplus: OGH, Avenier, Hoenderloogroep
 • Jeugdzorg: Lindenhout, LSG-Rentray, Entrea, Jarabee, Trias, Leger des Heils
 • Verslavingszorg: Tactus
 • Maatschappelijk werk: Rijnstad
 • Licht Verstandelijk Beperkten: de Parabool

Pactum neemt actief deel in de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Stuurgroep maatschappelijke zorg Arnhem
 • Veiligheidshuis Arnhem
 • Zwerftafel Arnhem
 • Huisvesting bijzondere doelgroepen (Zutphen)
 • Coach (Deventer)

 

Onderwijs en werk
De hulpverleners van Pactum zijn aanwezig op plekken waar jongeren ook zijn en waar zich problemen kunnen voordoen. Op scholen bijvoorbeeld.  Pactum heeft nauwe samenwerkingsrelaties met het reguliere en speciaal onderwijs:

 • Onderwijsvoorziening voor kwetsbare kleuters in Harderwijk samen met de A. Verschoorschool
 • OZC Noord-West Veluwe samen met Stichting Leerlingenzorg Noord-West Veluwe met locaties in Harderwijk en Nijkerk
 • OZC Ede samen met Stichting De Radar/Arnhemse Buitenschool (cluster 4)
 • OZC Zutphen samen met Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland; nauwe samenwerking met BJZ, GGZ en verslavingszorg
 • Samenwerking met o.a. Stichting Leerlingenzorg Apeldoorn en Regio (SLAR) in OnderwijsExpertise Centrum de Moerbosch
 • Samenwerking Pactum De KIJ, het Etty Hillesum college en de gemeente Deventer in een Jongerenwerk Brede School project
 • Raamovereenkomst met Rentray Onderwijs (cluster 4) waarbinnen diverse educatieve activiteiten vorm krijgen en wordt samengewerkt op diverse locaties
 • Samenwerking met Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland op behandelcentrum Lochem
 • Deelname aan Zorg Advies Teams (ZAT’s) in Arnhem, Apeldoorn, Deventer en Zutphen
 • Werkcentrum Stichting Stimio (Didam)

Bestuurlijke samenwerking

 • Bureaus Jeugzorg in Gelderland en Overijssel
 • Gemeenten: onder andere in kerngemeenten Arnhem, Deventer, Ede, Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk en Nijkerk
 • Toezichthouders: Inspectie Jeugdzorg, Lloyds (HKZ-beoordeling), Arbeidsinspectie
 • Cliëntenorganisaties: Stichting Zorgbelang Gelderland, Gelderse Klachten Commissie
 • Gelderse Branche (jeugdzorg en jeugdzorgplus)
 • Instellingenberaad (jeugdzorg Overijssel)