Samen doen wat werkt


Pactum heeft de ambitie om door samenwerking met partners een netwerk te creëren dat cliënten optimaal ondersteunt. We zoeken deze samenwerking dan ook proactief op en bouwen bestaande relaties verder uit. Om passende trajecten te bieden werkt Pactum samen met lokale en regionale organisaties uit de jeugd-GGZ, jeugd-LVB, onderwijs en verslavingszorg.
 

CONRISQ Groep
De CONRISQ Groep, waar Pactum onderdeel van uitmaakt, is een holding waarin vier zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. We trekken samen op in trajecten en in het Kennis Expertise en Innovatie centrum: CONRISQ KEI. De schaalvoordelen van de holding komen ook tot uiting op het gebied van ondersteunende processen waar integratie de effectiviteit en efficiëntie bevordert binnen het bedrijfsbureau (HRM, ICT, Finance, Vastgoed en Juridische ondersteuning).
 

Ontwikkelingen in 2016

- Dichtbij in de (sociale) wijkteams
Pactum is actief in veel wijkteams. Per 1 januari 2017 is de nieuwe Stichting Sociale Wijkteams Arnhem van start gegaan. Vier medewerkers van Pactum zijn overgegaan naar deze stichting.
 

- Volledig aanbod in Deventer
In de regio IJsselland+ biedt Pactum een integraal aanbod voor (gezinnen met) kinderen/jongeren tussen 0 en 18 jaar (uitloop tot 27 jr). Per 1 juli 2016 heeft Lindenhout de uitvoerende activiteiten in Deventer aan Pactum overgedragen (dagbehandeling jonge kind en naschoolse dagbehandeling). Hiermee biedt Pactum in deze regio een volledig aanbod van hulpvormen in de verschillende leeftijdsgebieden.
 

- Hulp bij (complexe) echtscheidingsproblematiek
Pactum heeft verschillende modules die gericht zijn op echtscheidingsproblematiek.  We werken hierin samen met de Kern, Mindfit en Lindenhout. Voorbeelden zijn omgangsbemiddeling- begeleiding en Kindvriendelijk Scheiden. Bemiddeling en begeleiding kan vrijwillig plaatsvinden of via verwijzing door de kinderrechter met een omgangsbeschikking. Het vroegtijdig inzetten van modules kan vaak uithuisplaatsing of de gang naar de kinderrechter voorkomen.
 

Pactum geeft voortdurend vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s, van licht tot zwaar van enkelvoudig tot complex. Naast de bestaande programma’s, zijn in samenwerking met andere organisaties twee nieuwe initiatieven ontwikkeld: ‘!JES het brugproject’ en ‘Triple P Family Transitions’. Deze programma’s draaien in de regio IJsselland.
 

Lees meer over samenwerking en nieuw aanbod per 2016:

- Respijtzorg, weekend- en vakantie-opvang in samenwerking met LVB 
- Inzet ervaringsdeskundigen regio Midden IJssel / Oost-Veluwe
- Cursusaanbod voor adoptieouders
- Opvang en begeleiding Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
- Integrale Aanpak Zwerfjongeren (IAZ)
- Observatiediagnostiekgroep de Vlindertuin