Observatiediagnostiek

 

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich razendsnel. Soms verloopt die ontwikkeling anders dan verwacht. Als een kind of jongere zich in vergelijking met leeftijdsgenoten anders of langzamer ontwikkelt, kan dat allerlei negatieve gevolgen hebben. Het is van belang om snel duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, kan Pactum observeren en diagnostisch onderzoek doen. Ouders en de jeugdige zelf krijgen hierdoor beter inzicht in de ontwikkeling en in het gedrag. Ouders krijgen advies over de begeleiding, waardoor zij de opvoeding beter aankunnen.

 

Download hier de informatie: Observatiediagnostiek

 

Voor wie?
Pactum biedt observatie en diagnostiek aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Bij deze kinderen en jongeren verloopt de lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling trager of anders dan verwacht. Vaak laten zij opvallend gedrag zien waar nog geen verklaring voor is.

 

Wat houdt het in?
Observatie en diagnositiek is erop gericht om zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van het kind of de jongere. De observaties en onderzoeken vinden zoveel mogelijk plaats in de eigen, vertrouwde omgeving. Daarbij betrekken we ook anderen die de jeugdige goed kennen, zoals de huisarts, de kinder- of jeugdarts, leidsters van het kinderdagverblijf of leerkrachten/docenten van school. Meestal is daarnaast nader onderzoek nodig op een locatie van Pactum.

 

Afhankelijk van de vraag kijken we naar het gedrag van het kind of de jongere, de spraak- en taalontwikkeling, de lichamelijke en motorische ontwikkeling en bepalen we het intelligentieniveau. We observeren in de thuissituatie of op andere plekken waar het kind of de jongere overdag verblijft. Eventueel maken we daarbij video-opnames. Ook voeren we diagnostische onderzoeken en testen uit om een volledig beeld te krijgen en een gedegen advies te kunnen geven. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper.

 

Ouders hebben steeds een zo actief mogelijke rol en inbreng. In overleg kunnen zijn bij de onderzoeken aanwezig zijn. Na de observatie- en onderzoeksfase bespreken we alle uitkomsten en krijgen ouders een uitgebreid begeleidings- en opvoedingsadvies.

 

Ouder- en gezinsdiagnostiek
Kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders en het gezin. Observatie en diagnostiek richt zich daarom niet alleen op het kind of de jongere, maar ook op zijn directe opgeving. Binnen de ouderdiagnostiek staan de ouders centraal. Vaak is dit de start van een leerproces voor de ouders zelf, dat ook in een verder (behandel)traject kan worden ingezet. Gezinsdiagnostiek richt zich op de processen en mechanismen binnen het gezin: hoe zijn de rollen verdeeld, wie heeft de leiding en hoe verhouden de gezinsleden zich tot elkaar?

 

Wat is het resultaat?
Na de observatie en diagnostische onderzoeken hebben ouders en de jeugdige zelf inzicht in het ontwikkelingsniveau en in het gedrag. Zij krijgen advies over de verdere stappen die zij kunnen ondernemen en bij wie zij voor verdere hulp terecht kunnen.

 

Hoe lang duurt het?
We streven ernaar de observatie en diagnostiek binnen 6 tot 12 weken af te ronden.
 

> terug naar overzicht hulpvormen

bel 0800 272 72 72 mail info@pactum.org