Onderzoek en ontwikkeling


Pactum doet continu onderzoek naar de kwaliteit en de effecten van de hulpverlening. Doelrealisatie en effectmeting zijn integrale onderdelen van onze werkwijze. We luisteren goed naar de jongeren en ouders die we helpen. Hierdoor zijn we in staat om ons hulpaanbod steeds verder te verbeteren.

Op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en opleiding werken we intensief samen met HBO-instellingen en universiteiten:

  • Radboud Universiteit Nijmegen: Academische Werkplaats Jeugd Inside-out: Pactum werkt hierin samen met als doel de zorg voor kinderen en jeugdigen die kampen met internaliserende problematiek te verbeteren. Dit vraagt een gelijkwaardige inbreng van professionals, beleidsmakers, onderzoekers en cliënten. Samen werken we aan toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg voor kinderen en jongeren.
  • Hogeschool Windesheim.
  • Praktikon: onderzoek naar doelrealisatie en effectmeting en ontwikkelen van praktische evidence based programma’s.
  • Nederlands Jeugdinstituut: practise evidence based methoden
  • Deelname aan Stuurgroep SeJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland).