Veelgestelde vragen


Hier geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Praktische informatie die belangrijk kan zijn als u een beroep doet op Pactum. Hebt u vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

> Hoe kan ik me aanmelden?

> Wat kost de hulp?

> Zijn er wachtlijsten?

> Hoe zit het met mijn privacy?

Pactum betrekt u en uw kind(eren) zoveel mogelijk bij de hulp. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. We geven uitsluitend informatie aan andere hulpverleners als deze rechtstreeks betrokken zijn bij de hulp. En we geven nooit zonder uw toestemming informatie aan anderen, tenzij de wet ons dat verplicht. Soms zijn er situaties waarbij we informatie moeten verstrekken aan anderen, zoals de Inspectie Jeugdzorg.

> Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

 

 

 

 


“Een echte binnenvetter” De moeder van Jesse
(9 jaar) is overleden. Zijn vader kon steeds moeilijker tot hem doordringen. > lees verder

------------------------------

“Blowen, spijbelen en foute vrienden” Kevin
(17 jaar) had geen zin meer in school en hing hele dagen rond op straat. > lees verder

------------------------------