Pactum in transitie

 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 integraal verantwoordelijk voor het jeugddomein. Pactum staat achter de doelen van de Jeugdwet en is voorstander van de transitie en transformatie. We zijn ervan overtuigd dat passende hulp aan kinderen, jongeren en ouders onder de verantwoordelijkheid van de gemeente volop kansen biedt. Daar zetten we ons graag voor in.

 

Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in negen jeugdzorgregio’s. We hebben de ambitie om samen met gemeenten continuïteit in hulpverlening te bieden. Daarbij staan we nu en in de toekomst voor goede, betaalbare en verantwoorde specialistische hulp aan jeugdigen en gezinnen met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

 

Integrale hulpverlening
Samen met gemeenten en lokale partners werken we aan ontschotting en een werkelijke verbetering van de integrale hulpverlening aan gezinnen. Drie pijlers vormen de basis van ons beleid:

  1. de ambulante zorg ‘naar voren’ bewegen;
  2. de residentiële zorg flexibiliseren;
  3. samen met ketenpartners een regionaal aanbod ontwikkelen.

 

> Download de brochure Professionals in jeugd- en opvoedhulp