Ouderschap Blijft
Uitvoerders: Pactum en Lindenhout
 

Ouderschap Blijft biedt hulp aan gescheiden of scheidende ouders in een complexe of conflictueuze situatie. Als gevolg van (chronische) conflicten, overleggen ouders niet of nauwelijks over het kind en verloopt de omgang tussen kind en uitwonende ouder vaak moeizaam. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het kind bedreigd. Eerdere pogingen om de situatie te verbeteren vanuit het eigen netwerk of eerstelijns zorg hebben niet of nauwelijks effect gehad.

Het hulpaanbod kan samengesteld worden uit drie onderdelen:


- Bemiddelingscontacten: Er wordt aandacht besteed aan het herstel van de communicatie rondom het ouderschap, oplossen van knelpunten en herstel van het vertrouwen.
- Omgangscontacten: Contacten tussen het kind en de uitwonende ouder onder (professionele) begeleiding. Het kind wordt continuïteit en veiligheid geboden. Centraal staat hoe ouders vorm geven aan hun ouderschap.
- Kindcontacten: gesprekken tussen een medewerker en het kind. Deze hebben tot doel meer inzicht te krijgen op de beleving, gevoelens en wensen van het kind.
 

Het belang en de veiligheid van het kind staan steeds centraal.

 

                                                                    terug naar overzicht >