Kinderen uit de Knel (Lorenzhuis)
Uitvoerders: Pactum, Lindenhout, Dimence jeugdGGZ
 

Kinderen uit de Knel is een groepstherapeutisch programma voor maximaal zes ouderparen en hun kinderen. Het is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. De conflicten spelen vaak op verschillende gebieden en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen. Juridische procedures, mediation of hulpverlening hebben onvoldoende effect gehad om de situatie te verbeteren. Ouders hebben ernstige problemen in het samen vorm geven van het ouderschap en het lukt niet meer om constructieve afspraken te maken over de kinderen. Ouders worden via informatie, oefeningen, en opdrachten gestimuleerd de destructieve patronen te doorbreken en te komen tot een betere samenwerking.
 

In de kindergroep krijgen de kinderen de ruimte op creatieve wijze uiting te geven aan de emoties die zij ervaren in de strijd van hun ouders. Dit kan door middel van het maken van tekeningen, fotografie, films, muziek, theater of samen spelletjes doen. Tijdens de bijeenkomsten ervaren de kinderen dat ze niet alleen staan en zijn we gericht op het vergroten van de weerbaarheid van de kinderen. De ouders en kinderen komen 8 keer bij elkaar (2 uur).
 

Voorafgaand aan de training is een informatieavond waarbij de netwerken van alle ouders (bijvoorbeeld grootouders, nieuwe partners, vrienden, buren) betrokken worden door uitleg te geven over het programma en medewerking te vragen.

 

                                                                     terug naar overzicht >