Overige vormen van hulp
Uitvoerders: Jeugd GGZ, Dimence volwassenzorg
 

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om in verband met de eigen problematiek van ouders aanvullende hulpverlening in te zetten vanuit Jeugd GGZ Dimence in de vorm van ouderschapsdiagnostiek of diagnostiek of behandeling van Dimence volwassenzorg (specialistische GGZ). Dit vanzelfsprekend alleen in goed overleg met de betreffende ouder(s).

 

                                                                        terug naar overzicht >