Samen doen wat werkt


Respijtzorg, weekend- en vakantie-opvang in samenwerking met LVB 
In de regio IJsselland wordt samen met Ambiq (LVB) vorm gegeven aan Respijtzorg. Dit is bedoeld voor ouders die zelf voor hun kind zorgen, en daarbij af en toe ontlast moeten worden. Zorgen voor een kind met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen vraagt veel van ouders en de rest van het gezin. Het is belangrijk dat zij ook tijd kunnen vinden voor zichzelf en de andere gezinsleden, terwijl zij weten dat hun kind in goede handen is. Dat kan met weekend- en vakantieopvang.
 

Ambiq en Pactum bieden deze opvang voor een dag in het weekend, het hele weekend of voor een langere tijd in vakantieperiodes. Opvang vindt op regelmatige basis plaats. Zo raakt het kind of de jongere gewend aan de vaste groep waarin hij/zij wordt opgevangen.