Samen doen wat werkt


Inzet ervaringsdeskundigen regio Midden IJssel / Oost-Veluwe
In 2016 is een pilot gestart waarin verschillende jeugdzorgorganisaties, waaronder Pactum, samenwerken. De pilot richt zich op de vraag wat er aan alternatieve begeleiding (methodiek) nodig is om te voorkomen dat zorgmijders geen hulp meer aanvaarden na hun 18e jaar. Jongeren kiezen vanuit de residentie vaak om zelf hun weg te gaan. Ze zijn doorgaans “hulpverleningsmoe”. Ondanks dat ze een plan hebben voor de toekomst gebeurt het nog (te) vaak dat ze denken dit helemaal zelf te kunnen redden.
 

Het draagt bij aan de intersectorale samenwerking en ondersteunt zodoende het transformatieproces jeugdhulp. Er is sprake van cliëntparticipatie doordat vanaf de start van het project ervaringsdeskundige jongeren worden betrokken.