Samen doen wat werkt


Cursusaanbod adoptiehulpverlening
Pactum heeft een jarenlange expertise opgebouwd in de hulpverlening aan adoptiegezinnen. In 2016 is Pactum tevens gestart met het aanbieden van een cursussen voor adoptieouders. De cursus helpt ouders met adoptiekinderen in de leeftijd van 10-16 jaar hun positie als opvoeder te verstevigen. Het verbetert de communicatie met hun puber en verlaagt de drempel voor het inschakelen van adoptiespecifiekeadoptie specifieke begeleiding.