Samen doen wat werkt


Opvang en begeleiding Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
Nidos heeft een meerjarig contract gesloten met Pactum voor de opvang en begeleiding van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de daarvoor eind 2015 nieuw opgerichte stichting Pact18. Pactum verricht vanuit de overhead werkzaamheden voor Pact18. Aan de jongeren met een verblijfsstatus biedt Pact18 de begeleiding die zij nodig hebben om in Nederland een leven op te bouwen.


Begin januari 2016 werden de eerste jongeren verwelkomd. In de loop van het jaar opende Pact18 locaties in Zutphen, Arnhem, Deventer, Apeldoorn en Winterswijk. Pact18 maakt gebruik van Kleine Woon Eenheden (KWE) en de Kleine Woon Groep (KWG). In de KWE wonen jongeren van verschillende nationaliteiten, onder begeleiding van een mentor. De KWG is bedoeld voor kinderen die de zelfredzaamheid missen om in een KWE te wonen en voor kinderen die in gezinsverband willen samenleven, bijvoorbeeld broertjes en zusjes.
Mede dankzij de samenwerkingspartners van Pact18 hebben de jongeren nu een eigen plek. Hier krijgen zij de begeleiding die ze nodig hebben om een leven in Nederland op te bouwen.