Samen doen wat werkt


Integrale Aanpak Zwerfjongeren (IAZ)
In Arnhem geeft Pactum samen met Lindenhout en RIBW Arnhem Veluwe Vallei vorm aan de Integrale aanpak Zwerfjongeren. De gemeente Arnhem is opdrachtgever en financier van het project. Per 1 januari 2017 heeft Pactum het project IAZ, in goed overleg met alle betrokken partijen, overgenomen. De doelgroep van het project Integrale Aanpak Zwerfjongeren heeft zeer specialistische jeugdhulp nodig en past daarmee goed in de portefeuille van Pactum.


Met de overname is de insteek dat de kwaliteit van de trajectbegeleiding binnen de Integrale Aanpak Zwerfjongeren stijgt en dat het de doorstroom voor cliënten bevordert. Samen versterken we de integrale aanpak verder door verbetering van screening, resultaatafspraken, dag activering, deconcentratie van de nachtopvang en maatwerkafspraken met de gemeente.