Samen doen wat werkt


Integrale Aanpak Zwerfjongeren (IAZ)
Eind 2015 opende Pactum de observatiediagnostiek groep de Vlindertuin voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Met ‘de Vlindertuin’ biedt Pactum observatie en diagnostiek aan kinderen, hun ouders en school. Bij deze kinderen verloopt de lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling anders dan verwacht. Pactum adviseert ouders en school over de ontwikkeling van het kind. Denk hierbij aan inzet van de juiste hulpverlening of een passend (vervolg)traject bij keuze van de school.

Samen met ouders en school bekijkt Pactum welke handvatten er aangereikt kunnen worden om het kind verder te helpen in de ontwikkeling. Op deze manier worden de krachten van school, ouders en de professionals gebundeld.