Veelgestelde vragen


Hier geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Praktische informatie die belangrijk kan zijn als u overweegt om pleegouder te worden. Hebt u vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

> Kan ik pleegouder worden bij Pactum


U kunt alleen pleegouder worden bij Pactum als u in Noord-Gelderland, Midden-IJssel of Stedendriehoek woont. Om de organisaties te vinden die in andere delen van Nederland pleegouders begeleiden, kijkt u op www.pleegzorg.nl. Al deze organisaties zijn net als Pactum aangesloten bij Pleegzorg Nederland.

Om pleegouder te worden bij Pactum moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U hebt geen justitieel verleden. Pactum vraagt om een verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming;
  • Het is voor alle leden van uw gezin fysiek en geestelijk niet bezwaarlijk om pleeggezin te zijn;
  • U kunt een pleegkind een veilige en stabiele leefsituatie bieden. Een verhuizing, zwangerschap, nieuwe baan of (psycho)therapie van één van de gezinsleden, kunnen redenen zijn om nog even te wachten met het pleegouderschap;
  • U bent bereid om deel te nemen aan het voorbereidingsprogramma voor pleegouders, u bent bereid om begeleiding te aanvaarden en uitvoering te geven aan het hulpverleningsplan van het pleegkind en u gaat akkoord met de samenwerkingsafspraken met Pactum.


> Hoe word ik begeleid?

> Krijg ik een vergoeding?

 

> Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?